Täckbark lösvikt på terminal

Täckbark för marktäckning 1m3 täckbark räcker till ca 12 m2

  • Artnr: 300
  • Vikt, kg: 0
  • Enhet: m3

Beskrivning av artikel

Pris /skopa 

Barken kommer från skogsindustrin och är en blandning av tall och granbark utan tillsatser. Vid barkning och hantering trästockarna händer det att det även kommer med små flisor av trä. Detta är helt naturligt och dessa träflisor har samma funktion som barken.

Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa effekt ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering ska utföras före täckning. Detta för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet.

1m3 täckbark räcker till ca 12 m2.
Ett lager av 8-10 cm täckbark ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år.

Grov täckbark ger ett bättre och varaktigare skydd än fin täckbark/barkmull. Väl utförd marktäckning ger en god totalekonomi genom god växtetablering och minskat skötselbehov.

Det kan användas som skyddstäckning. Känsliga respektive oskyddat planterade växter kan behöva extra skydd. Frost och snabba temperaturväxlingar kan skada t.ex. rosors tillväxtpunkter. Uppkupad täckbark skyddar mot detta. Torkkänsliga planteringar skyddas mot uttorkning med 8-10 cm täckbark.