På bilderna ser du hur en urjackad regel ser ut, urjackningen är av samma storlek som regeln i sig tex om regeln är 45x220 mm så är urjackningen lika stor. Om man vill ha en avvikande urjackning så går det enkelt att beställa, kontakta oss via telefon eller mejl så hjälpoer vi dig.